Nieuws

04-01-18

Er zal een nieuwe opleding gestart worden op woensdag 4 april 2018 van 19:30 tot 21:30

De kosten bedragen

625,- inclusief leerboek en basis set grimeer spullen.

 

 aanmeldings_formulier_opleiding

 

 

 

04-01-18

Zaterdag 13 oktober 2018

Zaterdag 10 november 2018

Zaterdag 15 december 2018

Zaterdag 19 januari 2019 (jaarvergadering)

Zaterdag 16 februari 2019

Zaterdag 16 maart 2019

 

Lestijden van 10:00 tot 13:00 uur

 

Mensen die interesse hebben in de LOTUS zijn van harte welkom om bij deze herhalingslessen aan te schuiven om te ervaren hoe het er bij onze kring aan toe gaat.

 

30-01-17

Na jaren actief geweest te zijn als LOTUS en toen zijn gezondheid dat niet meer toeliet wel nog zorg te dragen voor de voorraad van de vereniging heeft Willem, samen met Marry afscheid genomen van de vereniging. Willem werd bedankt voor deze inzet door Dick Kroon en kreeg een bloementje overhandigd. Wij wensen Willem en Marry alle  goeds toe.

 

30-01-17

Zaterdag 30 september 2017

Zaterdag 28 oktober 2017

Zaterdag 02 december 2017

Zaterdag 20 januari 2018 (jaarvergadering)

Zaterdag 17 februari 2018

Zaterdag 17 maart 2018

 

Mensen die interesse hebben in de LOTUS zijn van harte welkom om bij deze herhalingslessen aan te schuiven om te ervaren hoe het er bij onze kring aan toe gaat.

13-02-16

Zaterdag 17-09-2016

Zaterdag 15-10-2016

Zaterdag 19-11-2016

Zaterdag 21-01-2017 (jaarvergadering)

Zaterdag 18-02-2017  LET OP VERPLAATST naar Zaterdag 11-02-2017

Zaterdag 18-03-2017

24-11-14

 Dit logo is een geregistreed merk logo 

13-02-16

Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering werd onze Voorzitter en Penningmeester Dick Kroon in het zonnetje gezet. Dick Kroon heeft 25 jaar geleden zijn LOTUS diploma behaald. Vanuit de Organistatie LOTUS kwam mevrouw Sandra Poortvliet langs om een jubileum speldje bij Dick op te spelden en een oorkonde te overhandigen. Dit werd omlijst met een toespraak met enkele anekdotes met betrekking tot Dick zoals dat de inhoud van zujn koffer de trap af kwam rollen tijdens een van de oefenavonden.

Deze dag werd nog extra bijzonder gemaalt door wat lekers bij de koffie en een heerlijke lunch.

 

Al met al is het weer een goed jaar geweest voor de vereniging en zijn leden. We zijn een vereniging in de groei.

In September start er weer een opleiding waar nog enkele plaatsen vrij zijn. Informatie aanvragen kan via  contact pagina

of download het  "aanmeldings formulier opleiding" 

27-11-14

 Opleiding Lotus

 Lotuskring 120 HIA is aan het orienteren of er voldoende animo is om een nieuwe opleiding te starten,

De totale kosten, inclusief studieboek, oefenmateriaal, accomedatie en  Examen bij het Oranje Kruis zal ca € 650,--  bedragen.

Er is nog geen planning gemaakt wanneer de opleiding zou gaan starten maar bij minimaal 6 aanmeldingen zal de planning gemaakt worden.

U kunt reageren via het contact formulier 

24-11-14

GEFELICITEERD 

 Zaterdag 22 November 2014 zijn er twee kandidaten naar het examen gegaan en deze zijn beide geslaagd!

17-10-14

Aan:

Secretariaat Lotuskringen:

 

Beste heer/mevrouw

 

Bij deze stuur ik u de flyer voor de Studiedag van Het Oranje Kruis op 1 november as.

Vriendelijk verzoek, om deze te delen met uw kringleden.

Bij voorbaat dank.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de organisatie LOTUS®,

 

Sandra van Poortvliet