Afscheid

Na jaren actief geweest te zijn als LOTUS en toen zijn gezondheid dat niet meer toeliet wel nog zorg te dragen voor de voorraad van de vereniging heeft Willem, samen met Marry afscheid genomen van de vereniging. Willem werd bedankt voor deze inzet door Dick Kroon en kreeg een bloementje overhandigd. Wij wensen Willem en Marry alle  goeds toe.