Jaarvergadering met een bijzonder tintje

Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering werd onze Voorzitter en Penningmeester Dick Kroon in het zonnetje gezet. Dick Kroon heeft 25 jaar geleden zijn LOTUS diploma behaald. Vanuit de Organistatie LOTUS kwam mevrouw Sandra Poortvliet langs om een jubileum speldje bij Dick op te spelden en een oorkonde te overhandigen. Dit werd omlijst met een toespraak met enkele anekdotes met betrekking tot Dick zoals dat de inhoud van zujn koffer de trap af kwam rollen tijdens een van de oefenavonden.

Deze dag werd nog extra bijzonder gemaalt door wat lekers bij de koffie en een heerlijke lunch.

 

Al met al is het weer een goed jaar geweest voor de vereniging en zijn leden. We zijn een vereniging in de groei.

In September start er weer een opleiding waar nog enkele plaatsen vrij zijn. Informatie aanvragen kan via  contact pagina

of download het  "aanmeldings formulier opleiding"