Studiedag 2014

Aan:

Secretariaat Lotuskringen:

 

Beste heer/mevrouw

 

Bij deze stuur ik u de flyer voor de Studiedag van Het Oranje Kruis op 1 november as.

Vriendelijk verzoek, om deze te delen met uw kringleden.

Bij voorbaat dank.

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de organisatie LOTUS®,

 

Sandra van Poortvliet